Hodnotenie intenzity rastu - Plemenné hodnoty baranov
Neprihlásený užívatež    Prihlási sa
Poradie baranov podža plem.hodnoty pre hmotnos jahniat pri odstave
Výber plemennej skupiny :    
 
Podnikźavé ušné čisloOznačenie CEHZPH - hmotnos pri odstave jahniatPlemenoDátum narodeniaStupeň KÚVykonávatež KÚ
NOFA-Ing.N.Fassinger23816SK0000028844360.6135ZV 0014.2.2016ŠCHPSSR
NOFA-Ing.N.Fassinger26534SK0000023875920.5101ZV 0012.3.2014ŠCHPSSR
AGROURBÁR sro HRABUŠICE23816SK0000028844370.4515ZV 0014.2.2016ŠCHPSSR
PD ZAMAGURIE26534SK0000023877900.4491ZV 0018.3.2014RCHPSSR
PD ZAMAGURIE26539SK0000013316960.4197ZV 001.2.2009ŠCHPSSR
NOFA-Ing.N.Fassinger13467SK0000029538270.3845ZV 0010.2.2017ŠCHPSSR
PD ZAMAGURIE26539SK0000013324960.3558ZV 007.2.2009ŠCHPSSR
NOFA-Ing.N.Fassinger23818SK0000031487990.3483ZV 0010.2.2018ŠCHPSSR
NOFA-Ing.N.Fassinger26532SK0000020001670.3397ZV 003.3.2012ŠCHPSSR
NOFA-Ing.N.Fassinger26534SK0000023875760.3363ZV 0027.1.2014ŠCHPSSR
PD Liptovské Revúce28176SK0000026146580.3324ZV 0018.2.2016ŠCHPSSR
NOFA-Ing.N.Fassinger23816SK0000028844040.3011ZV 0019.2.2016ŠCHPSSR
NOFA-Ing.N.Fassinger26537SK0000029538260.2942ZV 0010.2.2017ŠCHPSSR
NOFA-Ing.N.Fassinger26537SK0000029538320.2933ZV 0015.3.2017ŠCHPSSR
NOFA-Ing.N.Fassinger13467SK0000029538150.2916ZV 007.2.2017ŠCHPSSR
RD Klenovec23817SK0000029465680.2790ZV 0019.2.2017ŠCHPSSR
RD Klenovec25757SK0000029465790.2737ZV 008.2.2017ŠCHPSSR
NOFA-Ing.N.Fassinger26538SK0000031487890.2673ZV 005.2.2018ŠCHPSSR
PD ZAMAGURIE25755SK0000026144470.2596ZV 003.2.2015RCHPSSR
RD Klenovec13448SK0000032264000.2585ZV 0018.1.2018ŠCHPSSR
12345678910

Š2022 PSSR š.p. Manuál PLIS Najčastejšie otázky