Vážime si vaše súkromie. Tento web používa cookies na uloženie nastavení používateľa a na vytváranie anonymných štatistík, ktoré nám pomáhajú zlepšovať jeho kvalitu. Všetky údaje, ktoré ukladáme o neprihlásených používateľoch sú anonymizované.
Voľná zóna
Zabezpečená zóna
On-line prístup k verejným dátam z kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka, oviec, ošípaných a kôz
V zabezpečenej zóne je on-line prístup k prislúchajúcim dátam a analýzam pre chovateľov, plemenárov, zväzy, inseminačné spoločnosti, ústavy a školy
Chceme vás informovať o plánovanej odstávke elektrickej energie, ktorá sa uskutoční z dôvodu plánovaných prác na elektrických zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. v termíne od: 24.07.2024 06:30 do: 24.07.2024 16:30. Plemenárske služby SR, š.p. zabezpečia na uvedený deň náhradný zdroj el.energie aby boli systémy PLIS a CRHZ dostupné a plne funkčné.
Verzia: 2024/07 #2696 ©2024 PSSR š.p.