Vážime si vaše súkromie. Tento web používa cookies na uloženie nastavení používateľa a na vytváranie anonymných štatistík, ktoré nám pomáhajú zlepšovať jeho kvalitu. Všetky údaje, ktoré ukladáme o neprihlásených používateľoch sú anonymizované.
Katalóg nákupného trhu
Neprihlásený užívateľ    Prihlásiť sa
Vybraný nákupný trh
Dátum nákupného trhu : 22.06.2022  
Miesto nákupného trhu : PD Liptovsk�� Rev��ce    
Katal. čísloĽavé ušné čísloPravé ušné čísloOznač. CEHZPlemenoLíniaGenotypRiz. skup.StádoNázov stádaOtec - stádo pôvodu Otec - ľavé ušné čísloOtec - označ. CEHZOtec - triedaOtec - PKOtec - veľkosť vrhuMatka - ľavé ušné čísloMatka - označ. CEHZMatka - triedaMatka - PKMatka -veľkosť vrhuMatka - max. mliek. úžit.Matka - hodn. PHMatka - líniaDátum narodenia baranaVeľkosť vrhuPH - veľkosť vrhuHodn. PH za veľ. vrhuKorig. denný prír.Hodn. prír.PH - hmotnosť pri odstaveHodn. PH za hmot. ods.Nasl. hodnotaMlieko / MLLTHodn. Mlieko/MLLTHmotnosť v 1 rokuHodnotenie hm. 1 rokBody za pôvodBody za inten. rastuBody za mliek. úž. matkyBody za hmot. v 1 rokuSortiment vlnyBody za sortiment vlnyBody za charakter vlnyBody za % podiel podsady k pesíkuBody za defekt vlnyPodsada [cm]Pesík [cm]% podiel podsady k pesíkuBody za vlnu celkomBody za exteriérBody celkomVýsledná triedaPlem. knihaPaternitaDátum nákup. trhuPLEMRGENPODOTKPLODOtec-názov stáda pôvoduMAKPLODOMLUCOMPUCTEXTHOTEXTHVHOPlemeno stádaKROKRPODNIKSTADOSkupinaMIESTONTKDPRIRPOCKDPRIRKDPrirZPlemPocKDPrirZPlemKDPrirStPocKDPrirStKDPrirExpMliekoStPlemSt1CISFARMYValaškaMLLT [cm]Podk.tuk [cm]UZITZAMTYPZAMIndex MLLTHviez. hodn. MLLTÚžit. zam. stáda
1420017043.SK.....3637043SD 00TEPLANARR/ARR 403 477 065NPPC Lužianky403 477 06542007SK.....2947577 A11..816SK.....3194016ERA12 **LAXO1.5.20212 0.080 4**   1.710***PH mlieka 0.010 kg** 69.8 200350 0000. . .. . .. . .00  A3I22.6.2022SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA100 0 0 02NPPC Lužianky484851SK.....1636274 1.710***SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA40347706500PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 126.1 l SD315927N0.000.0041  4
2420017042.SK.....3637042SD 00TEPLANARR/ARR 403 477 065NPPC Lužianky403 477 06542007SK.....2947577 A11..816SK.....3194016ERA12 **LAXO1.5.20212 0.080 4**   1.710***PH mlieka 0.010 kg** 70.7 200350 0000. . .. . .. . .00  A3I22.6.2022SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA100 0 0 02NPPC Lužianky484851SK.....1636274 1.710***SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA40347706500PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 126.1 l SD315927N0.000.0041  4
3848517041.SK.....3637041SD 00LAXOARR/ARR 403 477 065NPPC Lužianky403 477 06584855SK.....2618911ERA11..824SK.....3194024EBA11155.37*LUDVIK18.3.20213-0.030 3*   0.710***PH mlieka 0.040 kg* 55.0 150200 0000. . .. . .. . .00  A3I22.6.2022SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA100 0 0 02NPPC Lužianky284251SK.....1897192 0.710***SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA40347706500PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 126.1 l SD315927N0.000.0041  4
4420017040.SK.....3637040SD 00TEPLANARR/ARR 403 477 065NPPC Lužianky403 477 06542007SK.....2947577 A11..839SK.....3194039EAA11158.36*LAXO19.3.20211 0.170 1***   1.430***PH mlieka 0.050 kg* 67.9 250200 0000. . .. . .. . .00  A3 61/2222.6.2022SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA100 0 0 02NPPC Lužianky184855SK.....2618911 1.430***SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA40347706500PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 126.1 l SD315927N0.000.0041  4
5848517039.SK.....3637039SD 00LAXOARR/ARR 403 477 065NPPC Lužianky403 477 06584855SK.....2618911ERA11..809SK.....3194009EAA12148.2*LUDVIK17.3.20212 0.040 4**   0.540**PH mlieka 0.040 kg* 62.5 200200 0000. . .. . .. . .00  A3 60/2222.6.2022SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA100 0 0 02NPPC Lužianky584251SK.....1897192 0.540**SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA40347706500PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 126.1 l SD315927N0.000.0041  4
6848517038.SK.....3637038SD 00LAXOARR/ARR 403 477 065NPPC Lužianky403 477 06584855SK.....2618911ERA11..814SK.....3194014EBA11130.32*LUDVIK12.4.20212 0.000 3*   0.570**PH mlieka 0.030 kg* 60.2 150200 0000. . .. . .. . .00  A3 59/2222.6.2022SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA100 0 0 02NPPC Lužianky184251SK.....1897192 0.570**SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA40347706500PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 126.1 l SD315927N0.000.0041  4
7848517037.SK.....3637037SD 00LAXOARR/ARR 403 477 065NPPC Lužianky403 477 06584855SK.....2618911ERA11..835SK.....3194035ERA11122.31-LAMELOT10.3.20212 0.080 3**   0.420**PH mlieka 0.050 kg- 65.7 20050 0000. . .. . .. . .00  A3 58/2222.6.2022SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA100 0 0 02NPPC Lužianky291083SK.....2252434 0.420**SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA40347706500PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 126.1 l SD315927N0.000.0041  4
8848517036.SK.....3637036SD 00LAXOARR/ARR 403 477 065NPPC Lužianky403 477 06584855SK.....2618911ERA11..808SK.....3194008EAA12111.46*LAMELOT14.3.20211 0.050 1**   0.620***PH mlieka 0.050 kg* 78.0 200200 0000. . .. . .. . .00  A3 57/2222.6.2022SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA100 0 0 02NPPC Lužianky491083SK.....2252434 0.620***SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA40347706500PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 126.1 l SD315927N0.000.0041  4
9848517035.SK.....3637035SD 00LAXOARR/ARR 403 477 065NPPC Lužianky403 477 06584855SK.....2618911ERA11..809SK.....3194009EAA12148.2*LUDVIK17.3.20212 0.040 4**   0.540**PH mlieka 0.040 kg* 62.5 200200 0000. . .. . .. . .00  A3 56/2222.6.2022SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA100 0 0 02NPPC Lužianky584251SK.....1897192 0.540**SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA40347706500PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 126.1 l SD315927N0.000.0041  4
10715315800.SK.....3635800SD 00WALENTINARR/ARRI.501 508 074PD Predmier - Súľov501 508 07471539SK.....3350175ERB13..827SK.....3140827EAA11132.03**LAMELOT28.1.20212 0.110 4**   0.470**PH mlieka 0.040 kg** 46.6 200350 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA100 0 0 05PD Predmier - Súľov291083SK.....2252453 0.470**SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA50150807400PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 128.4 l SD401537N0.000.0041  4
10715315800.SK.....3635800SD 00WALENTINARR/ARRI.501 508 074PD Predmier - Súľov501 508 07471539SK.....3350175ERB13..827SK.....3140827EAA11132.03**LAMELOT28.1.20212 0.110 4**   0.470**PH mlieka 0.040 kg** 46.6 200350 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA100 0 0 05PD Predmier - Súľov291083SK.....2252453 0.470**SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA50150807400PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 128.4 l SD401537N0.000.0041  4
11844015799.SK.....3635799SD 00LIXONARR/ARRI.501 508 074PD Predmier - Súľov501 508 07484409SK.....3358099ERB12..850SK.....3140850ERA12164.03**LOKO3.2.20211 0.030 2*   0.500**PH mlieka 0.060 kg** 49.7 150350 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA100 0 0 05PD Predmier - Súľov584194SK.....2427482 0.500**SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA50150807400PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 128.4 l SD401537N0.000.0041  4
11844015799.SK.....3635799SD 00LIXONARR/ARRI.501 508 074PD Predmier - Súľov501 508 07484409SK.....3358099ERB12..850SK.....3140850ERA12164.03**LOKO3.2.20211 0.030 2*   0.500**PH mlieka 0.060 kg** 49.7 150350 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA100 0 0 05PD Predmier - Súľov584194SK.....2427482 0.500**SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA50150807400PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 128.4 l SD401537N0.000.0041  4
12841915798.SK.....3635798SD 00LOKOARR/ARRI.501 508 074PD Predmier - Súľov501 508 07484197SK.....3100462 A12..603SK.....2773603ERA11169.79**LAMELOT3.2.20211 0.140 1***   0.170*PH mlieka 0.030 kg** 60.3 250350 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA100 0 0 05PD Predmier - Súľov291083SK.....2252453 0.170*SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA50150807400PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 128.4 l SD401537N0.000.0041  4
13841915797.SK.....3635797SD 00LOKOARR/ARRI.501 508 074PD Predmier - Súľov501 508 07484197SK.....3100462 A12..445SK.....2427445ERA12222.12***LAXO1.2.20211 0.130 2**   0.400**PH mlieka 0.060 kg*** 55.2 200500 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA100 0 0 05PD Predmier - Súľov584851SK.....1636267 0.400**SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA50150807400PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 128.4 l SD401537N0.000.0041  4
14153915795.SK.....3635795SD 00ZÁBORAN-09ARR/ARRI.501 508 074PD Predmier - Súľov501 508 07415398SK.....3140898 A12..843SK.....3140843ERA12174.47**ANGLICAN4.2.20212 0.120 5**   0.110*PH mlieka 0.050 kg** 53.9 200350 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA100 0 0 03PD Predmier - Súľov429494SK.....2429425 0.110*SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA50150807400PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 128.4 l SD401537N0.000.0041  4
15715315794.SK.....3635794SD 00WALENTINARR/ARRI.501 508 074PD Predmier - Súľov501 508 07471539SK.....3350175ERB13..732SK.....3030732ERA12118.72**ANGLICAN5.2.20212 0.260 5***   0.650***PH mlieka 0.070 kg** 50.7 250350 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA100 0 0 05PD Predmier - Súľov529494SK.....2429425 0.650***SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA50150807400PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 128.4 l SD401537N0.000.0041  4
15715315794.SK.....3635794SD 00WALENTINARR/ARRI.501 508 074PD Predmier - Súľov501 508 07471539SK.....3350175ERB13..732SK.....3030732ERA12118.72**ANGLICAN5.2.20212 0.260 5***   0.650***PH mlieka 0.070 kg** 50.7 250350 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA100 0 0 05PD Predmier - Súľov529494SK.....2429425 0.650***SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA50150807400PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 128.4 l SD401537N0.000.0041  4
16294915793.SK.....3635793SD 00ANGLICANARR/ARRI.501 508 074PD Predmier - Súľov501 508 07429494SK.....2429425EAA12..647SK.....2773647ERA12220.65***COSTE6.2.20212 0.040 5**   0.490**PH mlieka 0.100 kg*** 65.6 200500 0000. . .. . .. . .00  A3 477/2122.6.2022SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA100 0 0 03PD Predmier - Súľov584143SK.....2268981 0.490**SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA50150807400PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 128.4 l SD401537N0.000.0041  4
17844015792.SK.....3635792SD 00LIXONARR/ARRI.501 508 074PD Predmier - Súľov501 508 07484409SK.....3358099ERB12..558SK.....2617558ERA12242.05**LCROSS8.2.20211 0.060 2**   0.520**PH mlieka-0.040 kg** 57.7 200350 0000. . .. . .. . .00  A3 476/2122.6.2022SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA100 0 0 05PD Predmier - Súľov524310SK.....1652986 0.520**SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA50150807400PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 128.4 l SD401537N0.000.0041  4
17844015792.SK.....3635792SD 00LIXONARR/ARRI.501 508 074PD Predmier - Súľov501 508 07484409SK.....3358099ERB12..558SK.....2617558ERA12242.05**LCROSS8.2.20211 0.060 2**   0.520**PH mlieka-0.040 kg** 57.7 200350 0000. . .. . .. . .00  A3 476/2122.6.2022SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA100 0 0 05PD Predmier - Súľov524310SK.....1652986 0.520**SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA50150807400PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 128.4 l SD401537N0.000.0041  4
18294915790.SK.....3635790SD 00ANGLICANARR/ARQII.501 508 074PD Predmier - Súľov501 508 07429494SK.....2429425EAA12..322SK.....2167322ERA12189.76*LOKO9.2.20212 0.110 5**   0.560**PH mlieka 0.030 kg* 49.5 200200 0000. . .. . .. . .00  A3 474/2122.6.2022SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA100 0 0 03PD Predmier - Súľov584197SK......981469 0.560**SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA50150807400PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 128.4 l SD401537N0.000.0041  4
19294915789.SK.....3635789SD 00ANGLICANARR/ARRI.501 508 074PD Predmier - Súľov501 508 07429494SK.....2429425EAA12..680SK.....2773680ERA12149.89*LACKO8.2.20212 0.140 5***   0.630***PH mlieka 0.090 kg* 58.5 250200 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA100 0 0 03PD Predmier - Súľov584304SK.....2429424 0.630***SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA50150807400PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 128.4 l SD401537N0.000.0041  4
20844015788.SK.....3635788SD 00LIXONARR/ARRI.501 508 074PD Predmier - Súľov501 508 07484409SK.....3358099ERB12..833SK.....3140833ERA12142.53**LARUN8.2.20212 0.040 5**   0.480**PH mlieka 0.040 kg** 51.1 200350 0000. . .. . .. . .00  A3 473/2122.6.2022SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA100 0 0 05PD Predmier - Súľov584765SK.....2582965 0.480**SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA50150807400PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 128.4 l SD401537N0.000.0041  4
20844015788.SK.....3635788SD 00LIXONARR/ARRI.501 508 074PD Predmier - Súľov501 508 07484409SK.....3358099ERB12..833SK.....3140833ERA12142.53**LARUN8.2.20212 0.040 5**   0.480**PH mlieka 0.040 kg** 51.1 200350 0000. . .. . .. . .00  A3 473/2122.6.2022SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA100 0 0 05PD Predmier - Súľov584765SK.....2582965 0.480**SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA50150807400PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 128.4 l SD401537N0.000.0041  4
21294915787.SK.....3635787SD 00ANGLICANARR/ARQII.501 508 074PD Predmier - Súľov501 508 07429494SK.....2429425EAA12..321SK.....2167321ERA12157.33*LOKO11.2.20212 0.120 5**   0.530**PH mlieka 0.030 kg* 54.8 200200 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA100 0 0 03PD Predmier - Súľov584197SK......981469 0.530**SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA50150807400PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 128.4 l SD401537N0.000.0041  4
22715315786.SK.....3635786SD 00WALENTINARR/ARQII.501 508 074PD Predmier - Súľov501 508 07471539SK.....3350175ERB13..613SK.....2773613ERA12184.11**WACKO11.2.20212 0.140 5***   0.810***PH mlieka 0.080 kg** 51.4 250350 0000. . .. . .. . .00  A3 472/2122.6.2022SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA100 0 0 05PD Predmier - Súľov571423SK.....2167390 0.810***SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA50150807400PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 128.4 l SD401537N0.000.0041  4
22715315786.SK.....3635786SD 00WALENTINARR/ARQII.501 508 074PD Predmier - Súľov501 508 07471539SK.....3350175ERB13..613SK.....2773613ERA12184.11**WACKO11.2.20212 0.140 5***   0.810***PH mlieka 0.080 kg** 51.4 250350 0000. . .. . .. . .00  A3 472/2122.6.2022SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA100 0 0 05PD Predmier - Súľov571423SK.....2167390 0.810***SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA50150807400PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 128.4 l SD401537N0.000.0041  4
23715315785.SK.....3635785SD 00WALENTINARR/ARQII.501 508 074PD Predmier - Súľov501 508 07471539SK.....3350175ERB13..832SK.....3140832ERA11133.81**ANGLICAN13.2.20212 0.180 4***   0.620**PH mlieka 0.030 kg** 52.5 250350 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA100 0 0 05PD Predmier - Súľov229494SK.....2429425 0.620**SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA50150807400PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 128.4 l SD401537N0.000.0041  4
23715315785.SK.....3635785SD 00WALENTINARR/ARQII.501 508 074PD Predmier - Súľov501 508 07471539SK.....3350175ERB13..832SK.....3140832ERA11133.81**ANGLICAN13.2.20212 0.180 4***   0.620**PH mlieka 0.030 kg** 52.5 250350 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA100 0 0 05PD Predmier - Súľov229494SK.....2429425 0.620**SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA50150807400PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 128.4 l SD401537N0.000.0041  4
24153915783.SK.....3635783SD 00ZÁBORAN-09ARR/ARRI.501 508 074PD Predmier - Súľov501 508 07415398SK.....3140898 A12..004SK.....1659004EAA11276.9**BARTINDALE12.2.20212 0.010 4*   0.040*PH mlieka 0.010 kg** 45.7 150350 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA100 0 0 03PD Predmier - Súľov125758SK.....1200934 0.040*SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA50150807400PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 128.4 l SD401537N0.000.0041  4
25153915782.SK.....3635782SD 00ZÁBORAN-09ARR/ARRI.501 508 074PD Predmier - Súľov501 508 07415398SK.....3140898 A12..004SK.....1659004EAA11276.9**BARTINDALE12.2.20212 0.010 4*   0.040*PH mlieka 0.010 kg** 48.2 150350 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA100 0 0 03PD Predmier - Súľov125758SK.....1200934 0.040*SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA50150807400PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 128.4 l SD401537N0.000.0041  4
26715315781.SK.....3635781SD 00WALENTINARR/ARRI.501 508 074PD Predmier - Súľov501 508 07471539SK.....3350175ERB13..876SK.....3140876EAA12154.48**ANGLICAN13.2.20212 0.230 5***   0.560**PH mlieka 0.060 kg** 50.8 250350 0000. . .. . .. . .00  A3 471/2122.6.2022SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA100 0 0 05PD Predmier - Súľov529494SK.....2429425 0.560**SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA50150807400PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 128.4 l SD401537N0.000.0041  4
26715315781.SK.....3635781SD 00WALENTINARR/ARRI.501 508 074PD Predmier - Súľov501 508 07471539SK.....3350175ERB13..876SK.....3140876EAA12154.48**ANGLICAN13.2.20212 0.230 5***   0.560**PH mlieka 0.060 kg** 50.8 250350 0000. . .. . .. . .00  A3 471/2122.6.2022SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA100 0 0 05PD Predmier - Súľov529494SK.....2429425 0.560**SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA50150807400PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 128.4 l SD401537N0.000.0041  4
27.77121183.SK.....3481183V 00BESKYDARR/ARRI.502 512 009RD Oščadnica502 512 00977127CZ....75135081 A22..567SK.....2696217EAA11  KRIVÁŇ-092.2.20212      Ml.úžit 52.1 16000 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022VALAŠKA (PÔVODNÁ VAL100 0 0 04RD Oščadnica113450SK.....1560879 - VALAŠKA(PÔV.VALAŠKA)50251200900PD Liptovské Revúce       V401552A0.000.0013  5
28.13451181.SK.....3481181V 00KRIVÁŇ-09ARR/ARRI.502 512 009RD Oščadnica502 512 00913457SK.....3119550 A12..698SK.....2531488EBA11  SOLAN5.2.20212      Ml.úžit 47.0 16000 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022VALAŠKA (PÔVODNÁ VAL100 0 0 04RD Oščadnica177082CZ....49273081 - VALAŠKA(PÔV.VALAŠKA)50251200900PD Liptovské Revúce       V401552A0.000.0013  5
29.27371195.SK.....3481195ZV 00STADARR/ARRI.502 512 090RD Oščadnica502 512 09027377SK.....3119556 A11..728SK.....3119528EAA11123.78-BIRD11.2.20212-0.050 3*  -0.050*Ml.úžit 0.200 kg- 46.0 15050 0000. . .. . .. . .00  A3 581/2122.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 01RD Oščadnica123813SK.....2243882-0.050*ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50251209000PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 75.6 l ZV401552N0.000.0011  4
30.27371194.SK.....3481194ZV 00STADARR/ARRI.502 512 090RD Oščadnica502 512 09027377SK.....3119556 A11..615SK.....2895715ERA12121.56-BIRD2.2.20212-0.050 4*  -0.050**Ml.úžit 0.220 kg- 45.9 15050 0000. . .. . .. . .00  A3 580/2122.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 01RD Oščadnica423813SK.....2243882-0.050**ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50251209000PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 75.6 l ZV401552N0.000.0011  4
31.27371193.SK.....3481193ZV 00STADARR/ARRI.502 512 090RD Oščadnica502 512 09027377SK.....3119556 A11..501SK.....2696251ERA11134.38*TURČEK-096.2.20212-0.010 3*  -0.050*Ml.úžit 0.180 kg* 49.5 150200 0000. . .. . .. . .00  A3 579/2122.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 01RD Oščadnica213441SK.....1775601-0.050*ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50251209000PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 75.6 l ZV401552N0.000.0011  4
32.27371192.SK.....3481192ZV 00STADARR/ARRI.502 512 090RD Oščadnica502 512 09027377SK.....3119556 A11..601SK.....2895701ERA12108.71-BIRD9.2.20212-0.040 4*  -0.050*Ml.úžit-0.090 kg- 49.8 15050 0000. . .. . .. . .00  A3 578/2122.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 01RD Oščadnica423813SK.....2243882-0.050*ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50251209000PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 75.6 l ZV401552N0.000.0011  4
33.25751191.SK.....3481191ZV 00BARTINDALEARR/ARRI.502 512 090RD Oščadnica502 512 09025756SK.....2614652ERA11..619SK.....2895719EAA12117.35-LALOW4.2.20212-0.040 4*  -0.050-Ml.úžit-0.300 kg- 45.3 15050 0000. . .. . .. . .00  A3 577/2122.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 01RD Oščadnica424010SK.....1552474-0.050-ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50251209000PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 75.6 l ZV401552N0.000.0011  4
34.25751190.SK.....3481190ZV 00BARTINDALEARR/ARRI.502 512 090RD Oščadnica502 512 09025756SK.....2614652ERA11..643SK.....2895743EAA11104.99-BIRD1.2.20212-0.030 3*  -0.050**Ml.úžit-0.170 kg- 45.8 15050 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 01RD Oščadnica123813SK.....2243882-0.050**ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50251209000PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 75.6 l ZV401552N0.000.0011  4
35.27371189.SK.....3481189ZV 00STADARR/ARRI.502 512 090RD Oščadnica502 512 09027377SK.....3119556 A11..601SK.....2895701ERA12108.71-BIRD9.2.20212-0.040 4*  -0.050**Ml.úžit-0.090 kg- 45.8 15050 0000. . .. . .. . .00  A3 576/2122.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 01RD Oščadnica423813SK.....2243882-0.050**ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50251209000PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 75.6 l ZV401552N0.000.0011  4
36.27371187.SK.....3481187ZV 00STADARR/ARRI.502 512 090RD Oščadnica502 512 09027377SK.....3119556 A11..724SK.....3119524EAA12128.92-BIRD25.1.20212-0.050 4*  -0.050**Ml.úžit 0.200 kg- 54.3 15050 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 01RD Oščadnica523813SK.....2243882-0.050**ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50251209000PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 75.6 l ZV401552N0.000.0011  4
37.27371186.SK.....3481186ZV 00STADARR/ARRI.502 512 090RD Oščadnica502 512 09027377SK.....3119556 A11..604SK.....2895704EAA11134.19*BIRD8.2.20212-0.060 3*  -0.050*Ml.úžit 0.190 kg* 53.6 150200 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 01RD Oščadnica123813SK.....2243882-0.050*ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50251209000PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 75.6 l ZV401552N0.000.0011  4
38.25751185.SK.....3481185ZV 00BARTINDALEARR/ARRI.502 512 090RD Oščadnica502 512 09025756SK.....2614652ERA11..619SK.....2895719EAA12117.35-LALOW4.2.20212-0.040 4*  -0.050*Ml.úžit-0.300 kg- 51.6 15050 0000. . .. . .. . .00  A3 575/2122.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 01RD Oščadnica424010SK.....1552474-0.050*ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50251209000PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 75.6 l ZV401552N0.000.0011  4
39508314524.SK.....3714524LC 00LUPIN  503 919 019SHR Ing, Miroslav Lupták503 919 01950838CZ....24914034 A22..816FR.16133881716 A21365.19-LAFUZO4.2.20212 0.140 4**  -0.120**PH mlieka-0.440 kg- 53.6 20050 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022LACAUNE 100 0 0 05SHR Ing, Miroslav Lupták15004 FR.16364740123-0.120**LACAUNE50391901900PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 351.9 l LC406022N0.000.0041  4
40508314521.SK.....3714521LC 00LUPIN  503 919 019SHR Ing, Miroslav Lupták503 919 01950838CZ....24914034 A22..901SK.....3407271ERA11349.97-LAGENIT22.2.20211 0.030 1**  -0.120*PH mlieka-0.450 kg- 62.3 20050 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022LACAUNE 100 0 0 05SHR Ing, Miroslav Lupták150337FR.16133981154-0.120*LACAUNE50391901900PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 351.9 l LC406022N0.000.0041  4
41770311745.SK.....2871745V 00RADHOST  505 140 012ZOO KONTAKT505 140 01277037CZ....11004034 A24..748CZ....92648981ERA22  BESKYD16.3.20211      Ml.úžit 57.9 8000 0000. . .. . .. . .00  A3 887/2122.6.2022VALAŠKA (PÔVODNÁ VAL100 0 0 05ZOO KONTAKT47712 CZ....77809072 - VALAŠKA(PÔV.VALAŠKA)50514001200PD Liptovské Revúce       V343027A0.000.0013  5
42770311744.SK.....2871744V 00RADHOST  505 140 012ZOO KONTAKT505 140 01277037CZ....11004034 A24..743CZ....92643981ERA22  BESKYD16.3.20211      Ml.úžit 50.9 8000 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022VALAŠKA (PÔVODNÁ VAL100 0 0 05ZOO KONTAKT47712 CZ....77809072 - VALAŠKA(PÔV.VALAŠKA)50514001200PD Liptovské Revúce       V343027A0.000.0013  5
43770311743.SK.....2871743V 00RADHOST  505 140 012ZOO KONTAKT505 140 01277037CZ....11004034 A24..902SK.....3091092EAA11  PORTAS15.3.20212      Ml.úžit 48.1 16000 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022VALAŠKA (PÔVODNÁ VAL100 0 0 05ZOO KONTAKT177118CZ....81695081 - VALAŠKA(PÔV.VALAŠKA)50514001200PD Liptovské Revúce       V343027A0.000.0013  5
44265310500.SK.....3600500ZV 00WALMERARR/ARRI.505 519 020PD Liptovské Hole Kvačany505 519 02026539SK.....2883273ERA12..755SK.....3100155EBA12166.09**FASSINGER-092.2.20211 0.100 2**  -0.050**Ml.úžit-0.090 kg** 56.0 200350 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 04PD Liptovské Hole Kvačany513463SK.....2246390-0.050**ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50551902000PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 95.4 l ZV408904N0.000.0011  4
44265310500.SK.....3600500ZV 00WALMERARR/ARRI.505 519 020PD Liptovské Hole Kvačany505 519 02026539SK.....2883273ERA12..755SK.....3100155EBA12166.09**FASSINGER-092.2.20211 0.100 2**  -0.050**Ml.úžit-0.090 kg** 56.0 200350 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 04PD Liptovské Hole Kvačany513463SK.....2246390-0.050**ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50551902000PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 95.4 l ZV408904N0.000.0011  4
45246310499.SK.....3600499ZV 00SENIORARR/ARRI.505 519 020PD Liptovské Hole Kvačany505 519 02024634SK.....2450880EAA12..841SK.....3187741ERA12109.85*KARP3.2.20212-0.110 5-  -0.050**Ml.úžit 0.120 kg* 60.0 50200 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 05PD Liptovské Hole Kvačany436015SK.....2697689-0.050**ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50551902000PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 95.4 l ZV408904N0.000.0011  4
46265310498.SK.....3600498ZV 00WALMERARR/ARRI.505 519 020PD Liptovské Hole Kvačany505 519 02026539SK.....2883273ERA12..846SK.....3187746ERA12100.84**GEROČ-094.2.20212 0.060 5**  -0.050**Ml.úžit-0.260 kg** 67.3 200350 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 04PD Liptovské Hole Kvačany413436SK.....2896117-0.050**ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50551902000PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 95.4 l ZV408904N0.000.0011  4
46265310498.SK.....3600498ZV 00WALMERARR/ARRI.505 519 020PD Liptovské Hole Kvačany505 519 02026539SK.....2883273ERA12..846SK.....3187746ERA12100.84**GEROČ-094.2.20212 0.060 5**  -0.050**Ml.úžit-0.260 kg** 67.3 200350 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 04PD Liptovské Hole Kvačany413436SK.....2896117-0.050**ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50551902000PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 95.4 l ZV408904N0.000.0011  4
47265310497.SK.....3600497ZV 00WALMERARR/ARRI.505 519 020PD Liptovské Hole Kvačany505 519 02026539SK.....2883273ERA12..808SK.....3187708ERA1185.93**KARP25.1.20211 0.050 1**  -0.050***Ml.úžit-0.270 kg** 59.7 200350 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 04PD Liptovské Hole Kvačany136015SK.....2697689-0.050***ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50551902000PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 95.4 l ZV408904N0.000.0011  4
47265310497.SK.....3600497ZV 00WALMERARR/ARRI.505 519 020PD Liptovské Hole Kvačany505 519 02026539SK.....2883273ERA12..808SK.....3187708ERA1185.93**KARP25.1.20211 0.050 1**  -0.050***Ml.úžit-0.270 kg** 59.7 200350 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 04PD Liptovské Hole Kvačany136015SK.....2697689-0.050***ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50551902000PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 95.4 l ZV408904N0.000.0011  4
48246310496.SK.....3600496ZV 00SENIORARR/ARRI.505 519 020PD Liptovské Hole Kvačany505 519 02024634SK.....2450880EAA12..665SK.....2363065EAA12185.15**GEROČ-091.2.20212-0.120 5-  -0.050**Ml.úžit 0.110 kg** 56.6 50350 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 05PD Liptovské Hole Kvačany313432SK.....2006958-0.050**ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50551902000PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 95.4 l ZV408904N0.000.0011  4
49246310495.SK.....3600495ZV 00SENIORARR/ARRI.505 519 020PD Liptovské Hole Kvačany505 519 02024634SK.....2450880EAA12..816SK.....3187716EAA12107.18*KRIVÁŇ-0929.1.20212-0.070 5-  -0.050*Ml.úžit-0.230 kg* 57.1 50200 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 05PD Liptovské Hole Kvačany413456SK.....2363983-0.050*ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50551902000PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 95.4 l ZV408904N0.000.0011  4
50265310494.SK.....3600494ZV 00WALMERARR/ARRI.505 519 020PD Liptovské Hole Kvačany505 519 02026539SK.....2883273ERA12..767SK.....3100167ERA12136.95**KARP2.2.20212 0.050 5**  -0.050**Ml.úžit-0.150 kg** 59.9 200350 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 04PD Liptovské Hole Kvačany336015SK.....2697689-0.050**ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50551902000PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 95.4 l ZV408904N0.000.0011  4
50265310494.SK.....3600494ZV 00WALMERARR/ARRI.505 519 020PD Liptovské Hole Kvačany505 519 02026539SK.....2883273ERA12..767SK.....3100167ERA12136.95**KARP2.2.20212 0.050 5**  -0.050**Ml.úžit-0.150 kg** 59.9 200350 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 04PD Liptovské Hole Kvačany336015SK.....2697689-0.050**ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50551902000PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 95.4 l ZV408904N0.000.0011  4
51134310493.SK.....3600493ZV 00GEROČ-09ARR/ARQII.505 519 020PD Liptovské Hole Kvačany505 519 02013438SK.....3187776 A11..859SK.....3187759EAA1385.83*KRIVÁŇ-0926.1.20211 0.030 1**  -0.050*Ml.úžit-0.220 kg* 59.0 200200 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 02PD Liptovské Hole Kvačany513456SK.....2363983-0.050*ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50551902000PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 95.4 l ZV408904N0.000.0011  4
52134310492.SK.....3600492ZV 00GEROČ-09ARR/ARQII.505 519 020PD Liptovské Hole Kvačany505 519 02013438SK.....3187776 A11..807SK.....3187707ERA12130.66*BIRD2.2.20212 0.030 4*  -0.050***Ml.úžit-0.230 kg* 59.1 150200 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 02PD Liptovské Hole Kvačany323816SK.....2894205-0.050***ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50551902000PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 95.4 l ZV408904N0.000.0011  4
53265310490.SK.....3600490ZV 00WALMERARR/ARQII.505 519 020PD Liptovské Hole Kvačany505 519 02026536SK.....2581111ERA12..745SK.....3100145ERA1293.75*KARP19.1.20211 0.000 2*  -0.050**Ml.úžit-0.100 kg* 55.9 150200 0000. . .. . .. . .00  A3 56/2122.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 04PD Liptovské Hole Kvačany336015SK.....2697689-0.050**ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50551902000PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 95.4 l ZV408904N0.000.0011  4
54265310486.SK.....3600486ZV 00WALMERARR/ARRI.505 519 020PD Liptovské Hole Kvačany505 519 02026536SK.....2581111ERA12..625SK.....2363025ERA12124.29*FASSINGER-0920.1.20212 0.030 5**  -0.050**Ml.úžit 0.040 kg* 56.0 200200 0000. . .. . .. . .00  A3 58/2122.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 04PD Liptovské Hole Kvačany513463SK.....2246390-0.050**ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50551902000PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 95.4 l ZV408904N0.000.0011  4
55134311560.SK.....3601560ZV 00GEROČ-09ARR/ARRI.505 549 530PD Važec505 549 53013437SK.....2581132 A13.7153SK.....3100753EAA11119.16**FASSINGER-097.3.20212 0.040 4**  -0.050*Ml.úžit 0.100 kg** 56.9 200350 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 05PD Važec213465SK.....2582492-0.050*ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50554953000PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 101.6 l ZV401673N0.000.0011  4
56134311559.SK.....3601559ZV 00GEROČ-09ARR/ARRI.505 549 530PD Važec505 549 53013437SK.....2581132 A13.7110SK.....3100710EAA1296.26**KARP2.3.20212 0.020 5*  -0.050-Ml.úžit 0.120 kg** 58.0 150350 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 05PD Važec436013SK.....2244476-0.050-ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50554953000PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 101.6 l ZV401673N0.000.0011  4
57134811558.SK.....3601558ZV 00TISOVČAN-09ARR/ARRI.505 549 530PD Važec505 549 53013489SK.....3312192ERA11.8236SK.....3188636EBA11195.16**SENIOR6.3.20212-0.070 3-  -0.050-Ml.úžit-0.160 kg** 52.4 50350 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 01PD Važec124631SK.....1728211-0.050-ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50554953000PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 101.6 l ZV401673N0.000.0011  4
57134811558.SK.....3601558ZV 00TISOVČAN-09ARR/ARRI.505 549 530PD Važec505 549 53013489SK.....3312192ERA11.8236SK.....3188636EBA11195.16**SENIOR6.3.20212-0.070 3-  -0.050-Ml.úžit-0.160 kg** 52.4 50350 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 01PD Važec124631SK.....1728211-0.050-ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50554953000PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 101.6 l ZV401673N0.000.0011  4
58134311556.SK.....3601556ZV 00GEROČ-09ARR/ARQII.505 549 530PD Važec505 549 53013437SK.....2581132 A13..697SK.....2363297EBA12137.96*ANGLICAN3.3.20212 0.070 5**  -0.050**Ml.úžit-0.450 kg* 56.4 200200 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 05PD Važec429493SK.....2164096-0.050**ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50554953000PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 101.6 l ZV401673N0.000.0011  4
59134311555.SK.....3601555ZV 00GEROČ-09ARR/ARQII.505 549 530PD Važec505 549 53013437SK.....2581132 A13.6139SK.....2363339EAA13141.65**ANGLICAN3.3.20212 0.050 5**  -0.050**Ml.úžit 0.190 kg** 52.0 200350 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 05PD Važec329493SK.....2164096-0.050**ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50554953000PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 101.6 l ZV401673N0.000.0011  4
60134311554.SK.....3601554ZV 00GEROČ-09ARR/AHQII.505 549 530PD Važec505 549 53013437SK.....2581132 A13.6242SK.....2363442EBA11145.33**KRIVÁŇ-0925.2.20213 0.070 4**  -0.050***Ml.úžit-0.280 kg** 47.0 200350 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 05PD Važec113451SK.....1876735-0.050***ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50554953000PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 101.6 l ZV401673N0.000.0011  4
61134311553.SK.....3601553ZV 00GEROČ-09ARR/AHQII.505 549 530PD Važec505 549 53013437SK.....2581132 A13.6242SK.....2363442EBA11145.33**KRIVÁŇ-0925.2.20213 0.070 4**  -0.050**Ml.úžit-0.280 kg** 55.6 200350 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 05PD Važec113451SK.....1876735-0.050**ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50554953000PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 101.6 l ZV401673N0.000.0011  4
62134311551.SK.....3601551ZV 00GEROČ-09ARR/ARRI.505 549 530PD Važec505 549 53013437SK.....2581132 A13..645SK.....2363245EAA12152.17*SENIOR27.2.20213 0.090 5**  -0.050**Ml.úžit 0.120 kg* 52.4 200200 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 05PD Važec424631SK.....1728234-0.050**ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50554953000PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 101.6 l ZV401673N0.000.0011  4
63134311550.SK.....3601550ZV 00GEROČ-09ARR/ARRI.505 549 530PD Važec505 549 53013437SK.....2581132 A13.7146SK.....3100746EAA12136.14**SENIOR27.2.20212 0.060 5**  -0.050***Ml.úžit 0.130 kg** 56.7 200350 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 05PD Važec524631SK.....1728234-0.050***ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50554953000PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 101.6 l ZV401673N0.000.0011  4
64134311549.SK.....3601549ZV 00GEROČ-09ARR/ARRI.505 549 530PD Važec505 549 53013437SK.....2581132 A13..724SK.....3100624EAA12119.61**LALOW7.3.20212 0.050 5**  -0.050*Ml.úžit-0.360 kg** 60.4 200350 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 05PD Važec424011SK.....1873712-0.050*ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50554953000PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 101.6 l ZV401673N0.000.0011  4
65134311548.SK.....3601548ZV 00GEROČ-09ARR/ARRI.505 549 530PD Važec505 549 53013437SK.....2581132 A13.6179SK.....2363379ERA12135.25**SENIOR1.3.20212 0.100 5**  -0.050***Ml.úžit-0.370 kg** 56.1 200350 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 05PD Važec524634SK.....2450890-0.050***ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50554953000PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 101.6 l ZV401673N0.000.0011  4
66134311546.SK.....3601546ZV 00GEROČ-09ARR/ARQII.505 549 530PD Važec505 549 53013437SK.....2581132 A13.6135SK.....2363335EAA12140.37*SENIOR8.3.20212 0.050 5**  -0.050**Ml.úžit-0.440 kg* 59.7 200200 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 05PD Važec524633SK.....2244781-0.050**ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50554953000PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 101.6 l ZV401673N0.000.0011  4
67134311545.SK.....3601545ZV 00GEROČ-09ARR/ARRI.505 549 530PD Važec505 549 53013437SK.....2581132 A13.6179SK.....2363379ERA12135.25**SENIOR1.3.20212 0.100 5**  -0.050*Ml.úžit-0.370 kg** 51.8 200350 0000. . .. . .. . .00  A3 82/2122.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 05PD Važec524634SK.....2450890-0.050*ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50554953000PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 101.6 l ZV401673N0.000.0011  4
68134311544.SK.....3601544ZV 00GEROČ-09ARR/ARRI.505 549 530PD Važec505 549 53013437SK.....2581132 A13..767SK.....3100667ERA13153.1**TURČEK-094.3.20211 0.010 2*  -0.050*Ml.úžit 0.120 kg** 54.8 150350 0000. . .. . .. . .00  A3 86/2122.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 05PD Važec513445SK.....1728449-0.050*ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50554953000PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 101.6 l ZV401673N0.000.0011  4
69134311543.SK.....3601543ZV 00GEROČ-09ARR/AHQII.505 549 530PD Važec505 549 53013437SK.....2581132 A13.7146SK.....3100746EAA12136.14**SENIOR27.2.20212 0.060 5**  -0.050*Ml.úžit 0.130 kg** 55.8 200350 0000. . .. . .. . .00  A3 80/2122.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 05PD Važec524631SK.....1728234-0.050*ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50554953000PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 101.6 l ZV401673N0.000.0011  4
70134311542.SK.....3601542ZV 00GEROČ-09ARR/ARRI.505 549 530PD Važec505 549 53013437SK.....2581132 A13..766SK.....3100666ERA12101.69*TURČEK-0923.2.20211-0.030 2*  -0.050-Ml.úžit 0.120 kg* 49.3 150200 0000. . .. . .. . .00  A3 78/2122.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 05PD Važec513445SK.....1728446-0.050-ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50554953000PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 101.6 l ZV401673N0.000.0011  4
71134311541.SK.....3601541ZV 00GEROČ-09ARR/ARRI.505 549 530PD Važec505 549 53013437SK.....2581132 A13.6205SK.....2363405EAA12138.34**SENIOR2.3.20211 0.080 2**  -0.050**Ml.úžit 0.120 kg** 54.5 200350 0000. . .. . .. . .00  A3 84/2122.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 05PD Važec524631SK.....1728234-0.050**ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50554953000PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 101.6 l ZV401673N0.000.0011  4
72265319192.SK.....3329192ZV 00WALMERARR/ARRI.505 803 356Agrofarma Baranec, s.r.o.505 803 35626538SK.....3147789 A12..717SK.....2429902ERA12177.74**GEROČ-092.2.20212 0.240 5***  -0.050*Ml.úžit-0.320 kg** 58.6 250350 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 04Agrofarma Baranec, s.r.o.513435SK.....2695788-0.050*ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50580335600PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 119.0 l ZV241338N0.000.0011  4
73265319188.SK.....3329188ZV 00WALMERARR/ARRI.505 803 356Agrofarma Baranec, s.r.o.505 803 35626538SK.....3147789 A12..708SK.....2429893ERA12145.74**GEROČ-0914.1.20212 0.260 5***  -0.050**Ml.úžit 0.010 kg** 61.6 250350 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 04Agrofarma Baranec, s.r.o.513435SK.....2695788-0.050**ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50580335600PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 119.0 l ZV241338N0.000.0011  4
74265319184.SK.....3329184ZV 00WALMERARR/ARRI.505 803 356Agrofarma Baranec, s.r.o.505 803 35626538SK.....3147789 A12..939SK.....3329039ERA13109.76**GEROČ-0927.1.20211 0.220 2***  -0.050***Ml.úžit-0.130 kg** 58.6 250350 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 04Agrofarma Baranec, s.r.o.513436SK.....2896094-0.050***ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50580335600PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 119.0 l ZV241338N0.000.0011  4
75265319183.SK.....3329183ZV 00WALMERARR/AHQII.505 803 356Agrofarma Baranec, s.r.o.505 803 35626538SK.....3147796 A11..323SK.....1496238ERA11157.28**KRIVÁŇ-0919.1.20212 0.070 3**  -0.050*Ml.úžit-0.390 kg** 48.4 200350 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 02Agrofarma Baranec, s.r.o.113451SK.....1876727-0.050*ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50580335600PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 119.0 l ZV241338N0.000.0011  4
76265319181.SK.....3329181ZV 00WALMERARR/ARRI.505 803 356Agrofarma Baranec, s.r.o.505 803 35626538SK.....3147796 A11..502SK.....2429749ERA12148.5**TURČEK-0923.1.20212 0.070 4**  -0.050**Ml.úžit-0.440 kg** 46.5 200350 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 02Agrofarma Baranec, s.r.o.513443SK.....2268584-0.050**ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50580335600PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 119.0 l ZV241338N0.000.0011  4
77265319179.SK.....3329179ZV 00WALMERARR/ARRI.505 803 356Agrofarma Baranec, s.r.o.505 803 35626538SK.....3147789 A12..938SK.....3329038I A1264.51*GEROČ-0921.1.20212 0.230 5***  -0.050*Ml.úžit 0.030 kg* 61.0 250200 0000. . .. . .. . .00  A3 96/2122.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 04Agrofarma Baranec, s.r.o.513435SK.....2695793-0.050*ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50580335600PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 119.0 l ZV241338N0.000.0011  4
78265319178.SK.....3329178ZV 00WALMERARR/ARRI.505 803 356Agrofarma Baranec, s.r.o.505 803 35626538SK.....3147785 A12..919SK.....3329019EBA12 *FASSINGER-0922.1.20212 0.170 5***  -0.050**Ml.úžit-0.020 kg* 55.7 250200 0000. . .. . .. . .00  A3 98/2122.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 04Agrofarma Baranec, s.r.o.413465SK.....2695780-0.050**ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50580335600PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 119.0 l ZV241338N0.000.0011  4
79265319177.SK.....3329177ZV 00WALMERARR/ARRI.505 803 356Agrofarma Baranec, s.r.o.505 803 35626538SK.....3147789 A12..826SK.....2429956EAA11131.91**GEROČ-0919.1.20212 0.270 4***  -0.050*Ml.úžit 0.020 kg** 58.4 250350 0000. . .. . .. . .00  A3 95/2122.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 04Agrofarma Baranec, s.r.o.113436SK.....2896096-0.050*ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50580335600PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 119.0 l ZV241338N0.000.0011  4
80265319176.SK.....3329176ZV 00WALMERARR/ARRI.505 803 356Agrofarma Baranec, s.r.o.505 803 35626538SK.....3147789 A12..822SK.....2429952EAA11127.88**GEROČ-0917.1.20212 0.230 4***  -0.050**Ml.úžit-0.440 kg** 55.9 250350 0000. . .. . .. . .00  A3 94/2122.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 04Agrofarma Baranec, s.r.o.113436SK.....2896094-0.050**ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50580335600PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 119.0 l ZV241338N0.000.0011  4
81265319175.SK.....3329175ZV 00WALMERARR/ARRI.505 803 356Agrofarma Baranec, s.r.o.505 803 35626538SK.....3147700 A11..619SK.....2429854ERA12144.44**TURČEK-0916.1.20212 0.140 4***  -0.050**Ml.úžit-0.230 kg** 53.5 250350 0000. . .. . .. . .00  A3 90/2122.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 01Agrofarma Baranec, s.r.o.513443SK.....2268584-0.050**ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50580335600PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 119.0 l ZV241338N0.000.0011  4
82265319173.SK.....3329173ZV 00WALMERARR/ARRI.505 803 356Agrofarma Baranec, s.r.o.505 803 35626538SK.....3147785 A12..817SK.....2429947EBA12142.14**GEROČ-0912.1.20212 0.170 5***  -0.050*Ml.úžit 0.020 kg** 62.9 250350 0000. . .. . .. . .00  A3 100/2122.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 04Agrofarma Baranec, s.r.o.413436SK.....2896096-0.050*ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50580335600PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 119.0 l ZV241338N0.000.0011  4
83134311400.SK.....3601400ZV 00GEROČ-09ARR/ARQII.508 512 023PD Liptovské Revúce508 512 02313437SK.....2581131 A12..515SK.....2583515EAA12132.03*TALLY29.1.20212-0.030 5*  -0.050*Ml.úžit 0.120 kg* 53.3 150200 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 04PD Liptovské Revúce526579SK.....1337021-0.050*ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50851202300PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 118.3 l ZV216487N0.000.0011  4
84201911399.SK.....3601399ZV 00DAWSONARR/ARRI.508 512 023PD Liptovské Revúce508 512 02320194SK.....2460695EAA12..735SK.....3101435EAA11125.7*BIRD9.2.20212 0.210 4***  -0.050-Ml.úžit 0.120 kg* 53.8 250200 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 03PD Liptovské Revúce123814SK.....2450781-0.050-ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50851202300PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 118.3 l ZV216487N0.000.0011  4
85134311398.SK.....3601398ZV 00GEROČ-09ARR/ARQII.508 512 023PD Liptovské Revúce508 512 02313437SK.....2581131 A12..278SK.....2007078EAA11134.12*ANGLICAN15.2.20212 0.010 4*  -0.050*Ml.úžit-0.150 kg* 65.2 150200 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 04PD Liptovské Revúce229497SK......861808-0.050*ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50851202300PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 118.3 l ZV216487N0.000.0011  4
86201911397.SK.....3601397ZV 00DAWSONARR/ARRI.508 512 023PD Liptovské Revúce508 512 02320194SK.....2460695EAA12..592SK.....2583592EAA11131.46*TALLY15.2.20212 0.180 4***  -0.050**Ml.úžit 0.110 kg* 66.1 250200 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 03PD Liptovské Revúce126579SK.....1337084-0.050**ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50851202300PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 118.3 l ZV216487N0.000.0011  4
87134311395.SK.....3601395ZV 00GEROČ-09ARR/ARRI.508 512 023PD Liptovské Revúce508 512 02313438SK.....2581142 A12..620SK.....2363520EAA11163.94*BIRD2.2.20211 0.230 1***  -0.050**Ml.úžit 0.130 kg* 56.2 250200 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 05PD Liptovské Revúce123814SK.....2450781-0.050**ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50851202300PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 118.3 l ZV216487N0.000.0011  4
88134311393.SK.....3601393ZV 00GEROČ-09ARR/ARQII.508 512 023PD Liptovské Revúce508 512 02313438SK.....2581142 A12.7100SK.....3101500ERA12161.67**DAWSON11.2.20212 0.090 5**  -0.050**Ml.úžit-0.120 kg** 50.7 200350 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 05PD Liptovské Revúce520194SK.....2460695-0.050**ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50851202300PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 118.3 l ZV216487N0.000.0011  4
89134311392.SK.....3601392ZV 00GEROČ-09ARR/ARRI.508 512 023PD Liptovské Revúce508 512 02313438SK.....2581144 A12..684SK.....2363584EAA11145.44*KRIVÁŇ-0915.2.20212 0.170 4***  -0.050*Ml.úžit 0.130 kg* 49.5 250200 0000. . .. . .. . .00  A3 67/2122.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 05PD Liptovské Revúce213454SK.....1728460-0.050*ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50851202300PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 118.3 l ZV216487N0.000.0011  4
90134311391.SK.....3601391ZV 00GEROČ-09ARR/ARRI.508 512 023PD Liptovské Revúce508 512 02313438SK.....2581144 A12.7170SK.....3101570EAA11129.25*FASSINGER-0914.2.20212 0.220 4***  -0.050**Ml.úžit-0.020 kg* 53.6 250200 0000. . .. . .. . .00  A3 74/2122.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 05PD Liptovské Revúce113464SK.....2460686-0.050**ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50851202300PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 118.3 l ZV216487N0.000.0011  4
91134311390.SK.....3601390ZV 00GEROČ-09ARR/ARQII.508 512 023PD Liptovské Revúce508 512 02313438SK.....2581144 A12.6162SK.....2363662EAA11106.45*BIRD15.2.20212 0.230 4***  -0.050**Ml.úžit-0.020 kg* 61.1 250200 0000. . .. . .. . .00  A3 76/2122.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 05PD Liptovské Revúce123814SK.....2450781-0.050**ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50851202300PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 118.3 l ZV216487N0.000.0011  4
92134311389.SK.....3601389ZV 00GEROČ-09ARR/ARRI.508 512 023PD Liptovské Revúce508 512 02313438SK.....2581144 A12..704SK.....3101404EAA11154.3*FASSINGER-096.2.20212 0.260 4***  -0.050-Ml.úžit-0.010 kg* 58.3 250200 0000. . .. . .. . .00  A3 72/2122.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 05PD Liptovské Revúce113464SK.....2460696-0.050-ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50851202300PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 118.3 l ZV216487N0.000.0011  4
93134311388.SK.....3601388ZV 00GEROČ-09ARR/ARRI.508 512 023PD Liptovské Revúce508 512 02313438SK.....2581144 A12.6119SK.....2363619ERA12116.75*KRIVÁŇ-096.2.20212 0.230 5***  -0.050**Ml.úžit-0.120 kg* 52.6 250200 0000. . .. . .. . .00  A3 71/2122.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 05PD Liptovské Revúce413454SK.....1728467-0.050**ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50851202300PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 118.3 l ZV216487N0.000.0011  4
94134311387.SK.....3601387ZV 00GEROČ-09ARR/ARRI.508 512 023PD Liptovské Revúce508 512 02313438SK.....2581144 A12.6119SK.....2363619ERA12116.75*KRIVÁŇ-096.2.20212 0.230 5***  -0.050**Ml.úžit-0.120 kg* 51.8 250200 0000. . .. . .. . .00  A3 69/2122.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 05PD Liptovské Revúce413454SK.....1728467-0.050**ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50851202300PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 118.3 l ZV216487N0.000.0011  4
95201911386.SK.....3601386ZV 00DAWSONARR/ARRI.508 512 023PD Liptovské Revúce508 512 02320194SK.....2460695EAA12.7159SK.....3101559ERA11115.56*SENIOR5.2.20212 0.160 4***  -0.050*Ml.úžit 0.150 kg* 57.3 250200 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 03PD Liptovské Revúce224634SK.....2450893-0.050*ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50851202300PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 118.3 l ZV216487N0.000.0011  4
96134310680.SK.....3630680ZV 00GEROČ-09ARR/ARRI.509 708 041AGROTRADE GROUP s.r.o. Turček509 708 04113438SK.....2581143 A12..842SK.....3228642ERA12128.48**SENIOR8.2.20212 0.040 5**  -0.050*Ml.úžit-0.340 kg** 62.3 200350 0000. . .. . .. . .00  A3 148/2122.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 05AGROTRADE GROUP s.r.o. Turček524635SK.....2582491-0.050*ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50970804100PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 101.5 l ZV336473N0.000.0011  4
97134610679.SK.....3630679ZV 00FASSINGER-09ARR/AHQII.509 708 041AGROTRADE GROUP s.r.o. Turček509 708 04113469SK.....3321775ERA11..708SK.....3110508ERA12169.94**BIRD9.2.20212-0.130 4-  -0.050***Ml.úžit-0.180 kg** 53.5 50350 0000. . .. . .. . .00  A3 149/2122.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 01AGROTRADE GROUP s.r.o. Turček423814SK.....2450772-0.050***ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50970804100PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 101.5 l ZV336473N0.000.0011  4
97134610679.SK.....3630679ZV 00FASSINGER-09ARR/AHQII.509 708 041AGROTRADE GROUP s.r.o. Turček509 708 04113469SK.....3321775ERA11..708SK.....3110508ERA12169.94**BIRD9.2.20212-0.130 4-  -0.050***Ml.úžit-0.180 kg** 53.5 50350 0000. . .. . .. . .00  A3 149/2122.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 01AGROTRADE GROUP s.r.o. Turček423814SK.....2450772-0.050***ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50970804100PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 101.5 l ZV336473N0.000.0011  4
98135210678.SK.....3630678ZV 00NOFAARR/ARRI.509 708 041AGROTRADE GROUP s.r.o. Turček509 708 04113528SK.....3148798 A12..565SK.....2695765ERA12139.97**FASSINGER-099.2.20212 0.020 5*  -0.050*Ml.úžit-0.330 kg** 79.5 150350 0000. . .. . .. . .00  A3 150/2122.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 03AGROTRADE GROUP s.r.o. Turček513463SK.....2246398-0.050*ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50970804100PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 101.5 l ZV336473N0.000.0011  4
99134610677.SK.....3630677ZV 00FASSINGER-09ARR/ARQII.509 708 041AGROTRADE GROUP s.r.o. Turček509 708 04113469SK.....3321775ERA11..670SK.....2896070ERA12175.44**GEROČ-0918.2.20212 0.050 4**  -0.050*Ml.úžit-0.230 kg** 68.7 200350 0000. . .. . .. . .00  A3 151/2122.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 01AGROTRADE GROUP s.r.o. Turček513433SK......276422-0.050*ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50970804100PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 101.5 l ZV336473N0.000.0011  4
99134610677.SK.....3630677ZV 00FASSINGER-09ARR/ARQII.509 708 041AGROTRADE GROUP s.r.o. Turček509 708 04113469SK.....3321775ERA11..670SK.....2896070ERA12175.44**GEROČ-0918.2.20212 0.050 4**  -0.050*Ml.úžit-0.230 kg** 68.7 200350 0000. . .. . .. . .00  A3 151/2122.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 01AGROTRADE GROUP s.r.o. Turček513433SK......276422-0.050*ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50970804100PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 101.5 l ZV336473N0.000.0011  4
100135210676.SK.....3630676ZV 00NOFAARR/ARRI.509 708 041AGROTRADE GROUP s.r.o. Turček509 708 04113528SK.....3148798 A12..960SK.....3354960ERA12100.1**SENIOR22.2.20212 0.000 5*  -0.050*Ml.úžit-0.220 kg** 64.3 150350 0000. . .. . .. . .00  A3 147/2122.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 03AGROTRADE GROUP s.r.o. Turček424635SK.....2582491-0.050*ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50970804100PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 101.5 l ZV336473N0.000.0011  4
101134610675.SK.....3630675ZV 00FASSINGER-09ARR/ARRI.509 708 041AGROTRADE GROUP s.r.o. Turček509 708 04113469SK.....3321775ERA11..670SK.....2896070ERA12175.44**GEROČ-0918.2.20212 0.050 4**  -0.050*Ml.úžit-0.230 kg** 65.4 200350 0000. . .. . .. . .00  A3 152/2122.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 01AGROTRADE GROUP s.r.o. Turček513433SK......276422-0.050*ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50970804100PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 101.5 l ZV336473N0.000.0011  4
101134610675.SK.....3630675ZV 00FASSINGER-09ARR/ARRI.509 708 041AGROTRADE GROUP s.r.o. Turček509 708 04113469SK.....3321775ERA11..670SK.....2896070ERA12175.44**GEROČ-0918.2.20212 0.050 4**  -0.050*Ml.úžit-0.230 kg** 65.4 200350 0000. . .. . .. . .00  A3 152/2122.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 01AGROTRADE GROUP s.r.o. Turček513433SK......276422-0.050*ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50970804100PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 101.5 l ZV336473N0.000.0011  4
102135210674.SK.....3630674ZV 00NOFAARR/ARRI.509 708 041AGROTRADE GROUP s.r.o. Turček509 708 04113528SK.....3148798 A12..545SK.....2695745ERA12 **GEROČ-0913.2.20212 0.060 5**  -0.050*Ml.úžit-0.250 kg** 62.2 200350 0000. . .. . .. . .00  A3 144/2122.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 03AGROTRADE GROUP s.r.o. Turček513433SK......276422-0.050*ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50970804100PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 101.5 l ZV336473N0.000.0011  4
103135210672.SK.....3630672ZV 00NOFAARR/ARQII.509 708 041AGROTRADE GROUP s.r.o. Turček509 708 04113528SK.....3148790 A12..526SK.....2695726ERA11138.45**KRIVÁŇ-094.2.20212 0.060 4**  -0.050-Ml.úžit-0.080 kg** 63.4 200350 0000. . .. . .. . .00  A3 145/2122.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 03AGROTRADE GROUP s.r.o. Turček113453SK.....1728480-0.050-ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50970804100PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 101.5 l ZV336473N0.000.0011  4
104135210671.SK.....3630671ZV 00NOFAARR/ARRI.509 708 041AGROTRADE GROUP s.r.o. Turček509 708 04113528SK.....3148790 A12..711SK.....3110511ERA11153.21**WEINO24.2.20212 0.070 4**  -0.050**Ml.úžit-0.250 kg** 79.7 200350 0000. . .. . .. . .00  A3 146/2122.6.2022ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA 100 0 0 03AGROTRADE GROUP s.r.o. Turček271314SK.....2346066-0.050**ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA50970804100PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 101.5 l ZV336473N0.000.0011  4
105910215980.SK.....3635980SD 00LARONALARR/ARRI.511 112 009Farma Zástranie, s.r.o.511 112 00991028SK.....3188237 A11..733SK.....3111033EBA11307.83***LABOS18.2.20211-0.070 1-   0.070*PH mlieka 0.010 kg*** 51.5 50500 0000. . .. . .. . .00  A3 589/2122.6.2022SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA100 0 0 02Farma Zástranie, s.r.o.191645SK.....2078959 0.070*SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA51111200900PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 122.5 l SD201934N0.000.0041  4
106910815978.SK.....3635978SD 00LAMELOTARR/ARQII.511 112 009Farma Zástranie, s.r.o.511 112 00991088SK.....3188232 A11..683SK.....2772683EAA12135.99*LUDVIK15.2.20211-0.030 1*   0.300**PH mlieka-0.020 kg* 47.0 150200 0000. . .. . .. . .00  A3 905/2122.6.2022SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA100 0 0 01Farma Zástranie, s.r.o.484251SK.....1560345 0.300**SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA51111200900PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 122.5 l SD201934N0.000.0041  4
107842515976.SK.....3635976SD 00LUDVIKARR/ARQII.511 112 009Farma Zástranie, s.r.o.511 112 00984258SK.....3130779 A11..748SK.....3111048I A12248.54**LAMELOT8.2.20211-0.090 1-   0.350**PH mlieka 0.040 kg** 58.6 50350 0000. . .. . .. . .00  A3 903/2122.6.2022SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA100 0 0 01Farma Zástranie, s.r.o.491085SK.....2078976 0.350**SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA51111200900PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 122.5 l SD201934N0.000.0041  4
108842515975.SK.....3635975SD 00LUDVIKARR/ARRI.511 112 009Farma Zástranie, s.r.o.511 112 00984258SK.....3130779 A11..427SK.....2428427ERA12128.22**LCROSS9.2.20212-0.110 4-   0.510**PH mlieka-0.020 kg** 50.5 50350 0000. . .. . .. . .00  A3 901/2122.6.2022SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA100 0 0 01Farma Zástranie, s.r.o.424318SK.....1204937 0.510**SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA51111200900PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 122.5 l SD201934N0.000.0041  4
109910215973.SK.....3635973SD 00LARONALARR/ARRI.511 112 009Farma Zástranie, s.r.o.511 112 00991028SK.....3188237 A11..505SK.....2373705ERA12135.13**LAXO8.2.20212-0.010 4*   0.350**PH mlieka 0.020 kg** 45.4 150350 0000. . .. . .. . .00  A3 900/2122.6.2022SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA100 0 0 02Farma Zástranie, s.r.o.484853SK.....2167399 0.350**SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA51111200900PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 122.5 l SD201934N0.000.0041  4
110842515972.SK.....3635972SD 00LUDVIKARR/ARRI.511 112 009Farma Zástranie, s.r.o.511 112 00984258SK.....3130779 A11..602SK.....2772602EBA11148.85*LUDVIK7.2.20212-0.140 3-   0.400**PH mlieka-0.010 kg* 56.0 50200 0000. . .. . .. . .00  A3 596/2122.6.2022SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA100 0 0 01Farma Zástranie, s.r.o.284251SK.....1560345 0.400**SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA51111200900PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 122.5 l SD201934N0.000.0041  4
111842515971.SK.....3635971SD 00LUDVIKARR/ARRI.511 112 009Farma Zástranie, s.r.o.511 112 00984258SK.....3130779 A11..602SK.....2772602EBA11148.85*LUDVIK7.2.20212-0.140 3-   0.400**PH mlieka-0.010 kg* 56.0 50200 0000. . .. . .. . .00  A3 595/2122.6.2022SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA100 0 0 01Farma Zástranie, s.r.o.284251SK.....1560345 0.400**SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA51111200900PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 122.5 l SD201934N0.000.0041  4
112910815970.SK.....3635970SD 00LAMELOTARR/ARRI.511 112 009Farma Zástranie, s.r.o.511 112 00991088SK.....3188232 A11..662SK.....2772662EBA11139.24*LUDVIK7.2.20211-0.130 1-   0.330**PH mlieka-0.030 kg* 51.9 50200 0000. . .. . .. . .00  A3 899/2122.6.2022SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA100 0 0 01Farma Zástranie, s.r.o.284251SK.....1560345 0.330**SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA51111200900PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 122.5 l SD201934N0.000.0041  4
113910815968.SK.....3635968SD 00LAMELOTARR/ARRI.511 112 009Farma Zástranie, s.r.o.511 112 00991088SK.....3188232 A11..760SK.....3111060I A12192.43*LAMELOT10.2.20212-0.070 4-   0.150*PH mlieka 0.040 kg* 59.7 50200 0000. . .. . .. . .00  A3 591/2122.6.2022SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA100 0 0 01Farma Zástranie, s.r.o.491085SK.....2078976 0.150*SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA51111200900PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 122.5 l SD201934N0.000.0041  4
114910215966.SK.....3635966SD 00LARONALARR/ARRI.511 112 009Farma Zástranie, s.r.o.511 112 00991028SK.....3188237 A11..685SK.....2772685ERA12148.04*FASSINGER-092.2.20212-0.030 4*   0.330**PH mlieka-0.060 kg* 44.8 150200 0000. . .. . .. . .00  A3 592/2122.6.2022SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA100 0 0 02Farma Zástranie, s.r.o.413463SK.....2246389 0.330**SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA51111200900PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 122.5 l SD201934N0.000.0041  4
115910815964.SK.....3635964SD 00LAMELOTARR/ARRI.511 112 009Farma Zástranie, s.r.o.511 112 00991088SK.....3188232 A11..419SK.....2428419ERA12139.17*BARTINDALE5.2.20212-0.020 4*   0.280**PH mlieka 0.010 kg* 53.3 150200 0000. . .. . .. . .00  A3 897/2122.6.2022SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA100 0 0 01Farma Zástranie, s.r.o.425750SK.....1659206 0.280**SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA51111200900PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 122.5 l SD201934N0.000.0041  4
116842515961.SK.....3635961SD 00LUDVIKARR/ARRI.511 112 009Farma Zástranie, s.r.o.511 112 00984258SK.....3130779 A11..730SK.....3111030ERA11154.18**LANCELOT2.2.20211-0.080 1-   0.550**PH mlieka 0.010 kg** 50.5 50350 0000. . .. . .. . .00  A3 594/2122.6.2022SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA100 0 0 01Farma Zástranie, s.r.o.184514SK.....2429411 0.550**SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA51111200900PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 122.5 l SD201934N0.000.0041  4
117843214446.SK.....3544446LC 00LEGUANARR/ARR 601 105 007Jozef Suja SHR601 105 00784329CZ....51844071 A23..702SK.....3105195ERA11230.43*LAMELOT7.2.20212 0.170 4***  -0.340*PH mlieka 0.100 kg* 57.3 250200 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022LACAUNE 100 0 0 03Jozef Suja SHR291086SK.....2887022-0.340*LACAUNE60110500700PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 203.8 l LC236189N0.000.0041  4
118843214445.SK.....3544445LC 00LEGUANARR/ARR 601 105 007Jozef Suja SHR601 105 00784329CZ....51844071 A23..413SK.....2464813EAA12267.33-LAMAY7.2.20212 0.110 5**  -0.130*PH mlieka-0.210 kg- 66.0 20050 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022LACAUNE 100 0 0 03Jozef Suja SHR391120FR.16364710144-0.130*LACAUNE60110500700PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 203.8 l LC236189N0.000.0041  4
119227019510.SK.....3549510C 00KAMENDINARR/ARRI.601 534 001PD Sebedín - Bečov601 534 00122705SK.....2694656EAA11..610SK.....2886518EAA1273.2-ŽEMBERY-0922.1.20212-0.280 4-  -0.040*Ml.úžit 44.6 5000 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022CIGÁJA 100 0 0 01PD Sebedín - Bečov315382SK.....2076052-0.040*CIGÁJA60153400100PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 65.7 l C302019N0.000.0012  5
120227019509.SK.....3549509C 00KAMENDINARR/ARRI.601 534 001PD Sebedín - Bečov601 534 00122705SK.....2694656EAA11..349SK.....2260066EAA11 -RYBAR29.1.20211-0.300 1-  -0.200-Ml.úžit 50.7 5000 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022CIGÁJA 100 0 0 01PD Sebedín - Bečov224260SK.....1654080-0.200-CIGÁJA60153400100PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 65.7 l C302019N0.000.0012  5
121227019508.SK.....3549508C 00KAMENDINARR/ARR 601 534 001PD Sebedín - Bečov601 534 00122705SK.....2694656EAA11..849SK.....3195049I A11 -VANKOER20.1.20211-0.340 1-   0.080*Ml.úžit 42.1 5000 0000. . .. . .. . .00  A3 784/2122.6.2022CIGÁJA 100 0 0 01PD Sebedín - Bečov125143SK.....2260312 0.080*CIGÁJA60153400100PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 65.7 l C302019N0.000.0012  5
122211119506.SK.....3549506C 00ONDREJARR/ARQ 601 534 001PD Sebedín - Bečov601 534 00121116SK.....2886542EAA11..454SK.....2462978EAA12102.73-RYBAR25.1.20211-0.010 1**  -0.140-Ml.úžit 41.8 20000 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022CIGÁJA 100 0 0 01PD Sebedín - Bečov324269SK.....1433675-0.140-CIGÁJA60153400100PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 65.7 l C302019N0.000.0012  5
123227019505.SK.....3549505C 00KAMENDINARR/ARRI.601 534 001PD Sebedín - Bečov601 534 00122705SK.....2694656EAA11..554SK.....2694654EAA11130.29-KAMO21.1.20211-0.240 1-   0.340***Ml.úžit 51.4 5000 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022CIGÁJA 100 0 0 01PD Sebedín - Bečov124708SK.....1196943 0.340***CIGÁJA60153400100PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 65.7 l C302019N0.000.0012  5
124242619504.SK.....3549504C 00RYBARARR/ARQII.601 534 001PD Sebedín - Bečov601 534 00124266SK.....2886510EBA11..514SK.....2694614ERA12111.52-KAMENDIN27.1.20211 0.030 1**    Ml.úžit 48.1 20000 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022CIGÁJA 100 0 0 01PD Sebedín - Bečov322700SK.....1654068 - CIGÁJA60153400100PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 65.7 l C302019N0.000.0012  5
125247019503.SK.....3549503C 00KAMOARR/ARRI.601 534 001PD Sebedín - Bečov604 509 54824706SK.....2361221EAA11..712SK.....2950912EBA11 -VOJIN22.1.20211-0.020 1**   0.090*Ml.úžit 49.2 20000 0000. . .. . .. . .00  A3 783/2122.6.2022CIGÁJA 100 0 0 02RD Látky221052SK.....2076571 0.090*CIGÁJA60153400100PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 65.7 l C302019N0.000.0012  5
126247019502.SK.....3549502C 00KAMOARR/ARRI.601 534 001PD Sebedín - Bečov604 509 54824706SK.....2361221EAA11..328SK.....2260035ERA1195.21-JURBIS25.1.20211 0.030 1**   0.480***Ml.úžit 44.1 20000 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022CIGÁJA 100 0 0 02RD Látky130269SK.....1396509 0.480***CIGÁJA60153400100PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 65.7 l C302019N0.000.0012  5
127153519501.SK.....3549501C 00VRŠATEC-09ARR/ARQII.601 534 001PD Sebedín - Bečov601 534 00115358SK.....3254719 A12..628SK.....2886548EBA1140.24-RYBAR26.1.20211-0.060 1*  -0.010*Ml.úžit 45.7 15000 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022CIGÁJA 100 0 0 04PD Sebedín - Bečov124269SK.....1433675-0.010*CIGÁJA60153400100PD Liptovské Revúce       Za stádo priem.prod.mlieka za NDP (prepoč. na 3. lakt.) : 65.7 l C302019N0.000.0012  5
128771214699.SK.....3634699V 00BESKYDARR/ARR 603 041 001Vojtech Štulajter603 041 00177127CZ....75137081 A21..705SK.....3105075EBA11  SOLAN5.2.20212      Ml.úžit 36.9 12000 0000. . .. . .. . .00  A3 401/2122.6.2022VALAŠKA (PÔVODNÁ VAL100 0 0 01Vojtech Štulajter177084SK.....2463948 - VALAŠKA(PÔV.VALAŠKA)60304100100PD Liptovské Revúce       V134312A0.000.0013  5
129771214698.SK.....3634698V 00BESKYDARR/ARR 603 041 001Vojtech Štulajter603 041 00177127CZ....75137081 A21..511SK.....2374290EBA11  JURAS10.2.20212      Ml.úžit 42.5 12000 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022VALAŠKA (PÔVODNÁ VAL100 0 0 01Vojtech Štulajter177011SK.....1898570 - VALAŠKA(PÔV.VALAŠKA)60304100100PD Liptovské Revúce       V134312A0.000.0013  5
130771214697.SK.....3634697V 00BESKYDARR/ARQ 603 041 001Vojtech Štulajter603 041 00177127CZ....75137081 A21..709SK.....3105079EAA11  SOLAN3.2.20212      Ml.úžit 43.4 12000 0000. . .. . .. . .00  A3 22.6.2022VALAŠKA (PÔVODNÁ VAL100 0 0 01Vojtech Štulajter177084SK.....2463948 - VALAŠKA(PÔV.VALAŠKA)60304100100PD Liptovské Revúce       V134312A0.000.0013  5
131771214696.SK.....3634696V 00BESKYDARR/ARR 603 041 001Vojtech Štulajter603 041 00177127CZ....75137081 A21..709SK.....3105079EAA11  SOLAN3.2.20212      Ml.úžit 42.7 12000 0000. . .. . .. . .00  A3 402/2122.6.2022VALAŠKA (PÔVODNÁ VAL100 0 0 01Vojtech Štulajter177084SK.....2463948 - VALAŠKA(PÔV.VALAŠKA)60304100100PD Liptovské Revúce       V134312A0.000.0013  5

©2023 PSSR š.p. Manuál PLIS Najčastejšie otázky