Vážime si vaše súkromie. Tento web používa cookies na uloženie nastavení používateľa a na vytváranie anonymných štatistík, ktoré nám pomáhajú zlepšovať jeho kvalitu. Všetky údaje, ktoré ukladáme o neprihlásených používateľoch sú anonymizované.
Katalóg nákupného trhu
Neprihlásený užívateľ    Prihlásiť sa
Vybraný nákupný trh
Dátum nákupného trhu : 14.09.2022  
Miesto nákupného trhu : Hodnotenie baranov v chove    
Katal. čísloĽavé ušné čísloPravé ušné čísloOznač. CEHZPlemenoLíniaGenotypRiz. skup.StádoNázov stádaOtec - stádo pôvodu Otec - ľavé ušné čísloOtec - označ. CEHZOtec - triedaOtec - PKOtec - veľkosť vrhuMatka - ľavé ušné čísloMatka - označ. CEHZMatka - triedaMatka - PKMatka -veľkosť vrhuMatka - max. mliek. úžit.Matka - hodn. PHMatka - líniaDátum narodenia baranaVeľkosť vrhuPH - veľkosť vrhuHodn. PH za veľ. vrhuKorig. denný prír.Hodn. prír.PH - hmotnosť pri odstaveHodn. PH za hmot. ods.Nasl. hodnotaMlieko / MLLTHodn. Mlieko/MLLTHmotnosť v 1 rokuHodnotenie hm. 1 rokBody za pôvodBody za inten. rastuBody za mliek. úž. matkyBody za hmot. v 1 rokuSortiment vlnyBody za sortiment vlnyBody za charakter vlnyBody za % podiel podsady k pesíkuBody za defekt vlnyPodsada [cm]Pesík [cm]% podiel podsady k pesíkuBody za vlnu celkomBody za exteriérBody celkomVýsledná triedaPlem. knihaPaternitaDátum nákup. trhuPLEMRGENPODOTKPLODOtec-názov stáda pôvoduMAKPLODOMLUCOMPUCTEXTHOTEXTHVHOPlemeno stádaKROKRPODNIKSTADOSkupinaMIESTONTKDPRIRPOCKDPRIRKDPrirZPlemPocKDPrirZPlemKDPrirStPocKDPrirStKDPrirExpMliekoStPlemSt1CISFARMYValaškaMLLT [cm]Podk.tuk [cm]UZITZAMTYPZAMIndex MLLTHviez. hodn. MLLTÚžit. zam. stáda
1605527409.SK.....3467409KA 00MEFISTOARQ/ARQ 309 029 009Ing. Jozef Novotný309 029 00960555CZ....86617031 A22..501SK.....3093771  1   8.1.20223      Ml.úžit 0.0 32000 0000. . .. . .. . .00    14.9.2022KAMERUNSKÁ OVCA 100 0 0 03Ing. Jozef Novotný0   - KAMERUNSKÁ OVCA30902900900Hodnotenie baranov v chove       KA122594N0.000.0012  6
2606022782.SK.....3542782KA 00GALILEO  710 101 008Ing. Sľavomír Reľovský 710 101 00860600CZ....39865034 A22.0795SK.....3542795  1   4.3.20222      Ml.úžit 0.0 32000 0000. . .. . .. . .00   340/2214.9.2022KAMERUNSKÁ OVCA 100 0 0 03Ing. Sľavomír Reľovský 0   - KAMERUNSKÁ OVCA71010100800Hodnotenie baranov v chove       KA478724N0.000.0012  6

©2023 PSSR š.p. Manuál PLIS Najčastejšie otázky