Kontrola mliekovej úžitkovosti - Výsledky za plemená
Neprihlásený užívateľ    Prihlásiť sa
Výsledky KÚ mlieka za norm. dojnú periódu prepočítané na 3.laktáciu
   
Rok : Plemeno :    
   
 
RokPlemenoPočet všetkých laktáciiPočet uzavretých laktáciiMlieko [l]Tuk [kg]Tuk [%]Bielk. [kg]Bielk.[%]Lakt.[kg]Lakt.[%]Výkon KÚ
2018BIELA KOZA KRÁTKOSRSTÁ2402401043,8028,372,7228,912,7847,444,54PSSR
2018BIELA KOZA KRÁTKOSRSTÁ2121759,8025,383,6121,832,8933,974,45SZCH

©2019 PSSR š.p. Manuál PLIS Najčastejšie otázky