Kontrola mliekovej úžitkovosti - Výsledky za plemená
Neprihlásený užívateľ    Prihlásiť sa
Výsledky KÚ mlieka za norm. dojnú periódu prepočítané na 3.laktáciu
   
Rok : Plemeno :    
   
 
RokPlemenoPočet všetkých laktáciiPočet uzavretých laktáciiMlieko [l]Tuk [kg]Tuk [%]Bielk. [kg]Bielk.[%]Lakt.[kg]Lakt.[%]Výkon KÚ
2017BIELA KOZA KRÁTKOSRSTÁ189188453,4416,003,5812,242,7020,074,44PSSR
2017BIELA KOZA KRÁTKOSRSTÁ2117897,8029,303,5124,792,7840,894,54SZCH

©2018 PSSR š.p. Manuál PLIS Najčastejšie otázky