Kontrola mliekovej úžitkovosti - Výsledky za plemená
Neprihlásený užívateľ    Prihlásiť sa
Výsledky KÚ mlieka za norm. dojnú periódu prepočítané na 3.laktáciu
   
Rok : Plemeno :    
   
 
RokPlemenoPočet všetkých laktáciiPočet uzavretých laktáciiMlieko [l]Tuk [kg]Tuk [%]Bielk. [kg]Bielk.[%]Lakt.[kg]Lakt.[%]Výkon KÚ
2018BIELA KOZA KRÁTKOSRSTÁ2402121066,9028,792,7029,532,7748,484,55PSSR
2018BIELA KOZA KRÁTKOSRSTÁ2118813,1126,233,4223,372,8936,394,46SZCH

©2018 PSSR š.p. Manuál PLIS Najčastejšie otázky