Vážime si vaše súkromie. Tento web používa cookies na uloženie nastavení používateľa a na vytváranie anonymných štatistík, ktoré nám pomáhajú zlepšovať jeho kvalitu. Všetky údaje, ktoré ukladáme o neprihlásených používateľoch sú anonymizované.
Koeficient príbuznosti - Rodokmeň
Neprihlásený užívateľ    Prihlásiť sa
Zviera: SK000813534218
Koeficient príbuznosti v %: 1.66 %
Spoloční predkovia:
FR008552394134

Výpočet vykonaný do 4. generácie:
Zviera
SK000813534218
SK000812889876
0 %
FR007613879841
0 %
FR001017031840
0.78 %
FR000393100604
0 %
FR000385116510
FR000390102432
FR001094100539
2.34 %
FR004587100162
FR001090101155
FR007613879072
1.56 %
FR008552394134
6.25 %
FR001893102983
FR008596100049
FR007613878734
0 %
FR004298105905
FR007613878444
FR005319067224
0 %
FR007121532156
0 %
FR007121449377
0 %
FR005812606735
FR007197126781
FR007121043522
0 %
FR007121189692
FR007121390101
FR005319066585
0 %
FR001497101100
0 %
FR001891101481
FR001493103326
FR008543362659
FR003695100770
SK000812324360
0 %
FR008543362803
0 %
FR008552394134
6.25 %
FR001893102983
0 %
FR004286100325
FR002178102945
FR008596100049
0 %
FR005892407561
FR008594104550
FR008592104555
0 %
FR008589101212
0 %
FR008587103245
FR008584100203
FR008589101209
0 %
FR001881107917
FR008586104578
SK000801327150
0 %
FR007121333571
0.78 %
FR008541876919
0 %
FR000192124090
FR008597104805
FR007121400365
0 %
FR002392101366
FR004297105855
FR004241485865
0 %
FR005811102125
0 %
FR001893105537
FR005813099561
FR004240900506
0 %
FR004296105603
FR004297100841
©2023 PSSR š.p. Manuál PLIS Najčastejšie otázky