Koeficient príbuznosti - Rodokmeň
Neprihlásený užívateľ    Prihlásiť sa
Zviera: SK000813087601
Koeficient príbuznosti v %:

Výpočet vykonaný do 4. generácie:
Zviera
SK000813087601SK000800787498
CZ000545843053
0 %
FR001891101481
0 %
FR008584104368
FR005877102508
FR005874124035
FR002178102945
0 %
FR002173101166
FR002174104421
CZ000019914953
0 %
FR000395121015
0 %
FR007187110011
FR000384111230
CZ000067001546
0 %
FR001887105008
FR008591102437
SK000659293806
FR004293100599
0 %
FR000386102650
0 %
FR000383107239
FR000381122136
FR004286104326
0 %
FR004281102831
FR004283104163
SK000073601027
0 %
FR007187118618
0 %
FR004280104708
FR007181112909
FR001892102773
FR007185112014
FR001881101283
©2020 PSSR š.p. Manuál PLIS Najčastejšie otázky