Koeficient príbuznosti - Rodokmeň
Neprihlásený užívateľ    Prihlásiť sa
Zviera: SK000812744866
Koeficient príbuznosti v %: 3.91 %

Výpočet vykonaný do 4. generácie:
Zviera
SK000812744866
DE000665416990
0 %
GB543030700275
0 %
FR007026052974
DE000343790470
FR007026052937
GB302084900128
CA000000001713
GB004547034513
DE000665174681
0 %
DE000665135895
DE000665117078
DE000665113882
DE000665142436
DE000111608774
DE000665117073
CZ000182856941
0 %
CZ000588303081
CZ000510891051
DE000983727388
CZ000008655750
DE000985554053
0 %
AU000072242463
AU000019242108
AU000072252008
DE000982634867
CZ000124617941
6.25 %
DE000665162620
0 %
DE000665135895
DE000665117078
DE000665113882
DE000665142436
DE000111608774
DE000665117073
DE000665117084
DE000111608774
DE000665117075
©2020 PSSR š.p. Manuál PLIS Najčastejšie otázky