Koeficient príbuznosti - Rodokmeň
Neprihlásený užívateľ    Prihlásiť sa

Výpočet vykonaný do 4. generácie:

©2020 PSSR š.p. Manuál PLIS Najčastejšie otázky