Koeficient príbuznosti - Rodokmeň
Neprihlásený užívateľ    Prihlásiť sa
Zviera: SK000812882532
Koeficient príbuznosti v %:

Výpočet vykonaný do 4. generácie:
Zviera
SK000812882532
CZ000514531042
0 %
DK005952300289
12.5 %
DK006039700188
0 %
CA000000318347
CA000000C15975
CA0000000D2188
DK002314104924
DK005952300210
0 %
CA000000318347
CA000000C15975
CA0000000D2188
DK005158400040
CZ000004361942
0 %
CZ000003025217
0 %
FR008188132074
FR008185132581
FR008175132334
CZ000043254446
CZ000003013217
0 %
CZ000000201217
0 %
FR006482016243
FR004686132212
CZ000043252446
HU003003864492


©2020 PSSR š.p. Manuál PLIS Najčastejšie otázky